Koupě nemovitosti sebou nese jistá úskalí, třeba jako věcné břemeno. Pojďme se s věcnými břemeny co nejlépe seznámit, abyste věděli, co pro vás do budoucna budou znamenat a zda nebudou vaše vlastnické právo příliš narušovat.

Co je to vlastně věcné břemeno?

Věcné břemeno je de facto tlakové zatížení nemovitosti. Jde o to, že omezuje vlastníka dané nemovitosti ve prospěch jiné osoby tím způsobem, že vlastník nemovitosti je povinen něco trpět, něčeho se zdržovat nebo něco konat. Takovým příkladem věcného břemena může být břemeno cesty, vlastník musí strpět to, že oprávněná osoba může přejíždět po jeho pozemku.

Pokud kupujete nemovitost, ke které se váže věcné břemeno, spolehlivý makléř vám jistě poradí, jak s takovou situací naložit.

Druhy věcných břemen a jejich základní rozdíly

Břemena se dělí dle povinnosti vlastníka na věcná břemena, služebnosti a reálná břemena.

  1. Služebnost znamená, že vlastník nemovitosti je povinen něco strpět nebo se něčeho zdržet ve prospěch jiné osoby.
  2. U reálného břemena musí vlastník konat něco ve prospěch jiné osoby. (např. povinnost poskytovat část úrody z pozemku)
  3. Věcné břemeno se zřizuje ve většině případů smlouvou, ale lze jej nabýt také závětí, rozhodnutím soudu nebo i tzv. vydržením. Věcné břemeno v případě nemovitostí vzniká až zápisem do katastru nemovitostí (ne uzavřením smlouvy).

Typy věcných břemen

  • Věcné břemeno bytu/užívání – toto věcné břemeno poskytuje osobě právo užívat nemovitost, anebo jeho část. V praxi se toto věcné břemeno nejčastěji zřizuje, když prarodiče věnují nemovitost, ve které žijí, svým dětem nebo vnoučatům. Zřízením věcného břemene tak získají jistotu, že v bytě nebo domě mohou bezplatně a bez omezení dožít. Je však časté, že břemeno zůstane v katastru nemovitostí zapsáno i po jejich úmrtí. V takovém případě je nutné podat žádost o výmaz věcného břemene a doložit úmrtní list. O takové věci se ale ve většině případů stará realitní makléř.
  • Věcné břemeno cesty a stezky – zpravidla bývá umožněno konkrétním osobám jako oprávnění pro vstup nebo vjezd na konkrétní pozemky. Majitel je tedy povinen “trpět” přecházení nebo přejíždění přes svůj pozemek tím, kdo je podle věcného břemene oprávněný.

Jakým způsobem lze věcné břemeno z katastru nemovitostí vymazat?

Vymazat věcné břemeno z katastru nemovitostí není úplně jednoduché, výmaz věcného břemene závisí na jeho typu. Je potřeba dohody obou smluvních stran, anebo případně rozhodnutí soudu. Standardní postup je sepsání žádosti o výmaz věcného břemene, úřední ověření podpisů účastníků, příprava návrhu na výmaz a podání těchto dokumentů na katastrální úřad, s čímž je spojen poplatek ve výši 2 000,-.

V případě úmrtí oprávněného z věcného břemene je nutné k žádosti o výmaz věcného břemene přiložit ověřenou kopii úmrtního listu.

https://pixabay.com/photos/old-woman-laundry-housework-1077121/
Předchozí článekRenovace laku auta – už žádné škrábance a nečistoty
Další článekRoad trip vám pomůže lépe poznat partnera